Zdalne połączenie z konsultantem


W celu uzyskania zdalnego połączenia z konsultantem wykonaj poniższe czynności:

1. Kliknij w link: mikogo-starter (link bezpośredni) lub mikogo-starter (google drive) i pobierz aplikację.

2. Uruchom pobraną aplikację 'mikogo-starter'.

3. Po uruchomieniu aplikacji wybierz drugą ikonę po lewej stronie "Dołącz do sesji".

image

4. W pole "ID sesji" wpisz numer ID podany przez konsultanta, a następnie uzupełnij pole "Twoja nazwa" (np Imię).

image

5. Kliknij "Dołącz do sesji".